09:00 - 15:00
DZIEŃ 1. Analiza aktualnej sytuacji egzystencjalnej uczestników kursu, cz. 1.

PROWADZĄCY: Jakub Mikołajczak i Ewa Polak

09:00 - 15:00
DZIEŃ 2. Analiza aktualnej sytuacji egzystencjalnej uczestników kursu, cz. 2.

PROWADZĄCY: Jakub Mikołajczak i Ewa Polak

09:00 - 15:00
DZIEŃ 1. Logoterapia Viktora Frankla - wprowadzenie do podstawowych założeń:

1. Viktor Frankl i powstanie logoterapii:
- historia Frankla i pobyt w obozach koncentracyjnych
- fundamentalne założenia logoterapii franklowskiej
- logoterapia a psychoanaliza i terapia behawioralna
- bezpośredni uczniowie Viktora Frankla
- prof. Kazimierz Popielski - polski przedstawiciel logoterapii

2. Wprowadzenie do założeń teoretycznych:
- logoterapia - terapia skoncentrowana na wartościach
- poczucie sensu jako efekt uboczny realizowania wartości
- wielowymiarowe postrzeganie człowieka - aspekt duchowości w logoterapii
- pojęcie zdrowia psychicznego w logoterapii
- badania naukowe potwierdzające skuteczność logoterapii

PROWADZĄCY: Jakub Mikołajczak

09:00 - 15:00
DZIEŃ 2. Logoterapia Viktora Frankla - rozwinięcie podstawowych założeń:

1. Kategorie i rozumienie wartości w logoterapii:
- wartości kreatywne, wartości postawy i wartości doznawane
- zjawisko absolutyzacji wartości
- dynamika hierarchii wartości
- proces kształtowania się wartości i zdolności ich wyboru
- podział wartości: wymiar duchowy, wymiar psychiczny, wymiar fizyczny

2. Rozwój trudności o charakterze egzystencjalnym:
- nuda egzystencjalna, czyli spadek życiowej energii
- pustka egzystencjalna, czyli potrzeba narażania życia
- frustracja egzystencjalna, czyli agresja i samotność
- kryzys egzystencjalny, czyli bezradność i depresja
- nerwica egzystencjalna, czyli całkowita utrata sensu

PROWADZĄCY: Jakub Mikołajczak

09:00 - 15:00
DZIEŃ 1. Logoterapia Viktora Frankla w praktyce:

1. Diagnoza w logoterapii franklowskiej:
- strategie ukrywania poczucia bezsensu
- wola przyjemności i wola mocy jako substytuty woli sensu
- napięcie egzystencjalne a napięcie nerwicowe
- pułapki i trudności w diagnozie logoterapeutycznej
- wady i ograniczenia, czyli kiedy logoterapia nie jest właściwą drogą

2. Studium przypadku - trening diagnozy logoterapeutycznej (praca w grupach)

PROWADZĄCY: Jakub Mikołajczak

09:00 - 15:00
DZIEŃ 2. Logoterapia Viktora Frankla w praktyce:

1. Drogi poszukiwania sensu w logoterapii:
- sens pracy - odkrywanie poczucia sensu w życiu zawodowym
- sens miłości - odkrywanie poczucia sensu w relacji z drugim człowiekiem
- sens cierpienia - odkrywanie poczucia sensu w postawie wobec cierpienia
- sens duchowości - odkrywanie poczucia sensu w kontakcie z duchowością
- sens wartości doznawanych - odkrywanie poczucia sensu w kontakcie z przyrodą i sztuką

2. Studium przypadku - trening konceptualizacji logoterapeutycznej (praca w grupach)

PROWADZĄCY: Jakub Mikołajczak

09:00 - 15:00
DZIEŃ 1. Techniki logoterapeutyczne w praktyce:

1. Charakterystyka technik i narzędzi w logoterapii:
- pułapka idealizacji technik logoterapeutycznych
- relacja ponad technikami
- technika intencji paradoksalnej - strategie zastosowania
- technika derefleksji - strategie zastosowania
- technika logodramy - strategie zastosowania

2. Self-experience, czyli doświadczenia własne w ujęciu logoterapii.

PROWADZĄCY: Jakub Mikołajczak

09:00 - 15:00
DZIEŃ 2. Logoterapia w pracy z grupą:

1. Warsztaty prowadzone w ujęciu logoterapii:
- proces projektowania warsztatów
- zawieranie kontraktu z grupą
- podążanie za procesem w teorii Carla Rogersa
- grupowe techniki logoterapeutyczne
- "JA" - fundamentalne narzędzie logoterapeutyczne

2. Self-experience, czyli doświadczenia własne w ujęciu logoterapii

PROWADZĄCY: Jakub Mikołajczak

09:00 - 15:00
I Fundamentalna Motywacja Analizy Egzystencjalnej - (dwa dni)

I. Fundamentalna Motywacja - Czy mogę tu być i przetrwać, czyli egzystencja w obliczu przeżywanego lęku.

- koncepcja IV Fundamentalnych Motywacji
- Fundamentalne Zaufanie
- MDS Metoda Definiowania własnego stanowiska (Alfried Langle)
- "Brama Śmierci" jako metoda pracy z lękiem
- Superwizja przypadków w języku Analizy Egzystencjalnej
- Praca własna uczestników nad sobą w języku Analizy Egzystencjalnej

PROWADZĄCA: Ewa Polak

09:00 - 15:00
II Fundamentalna Motywacja Analizy Egzystencjalnej - (dwa dni)

II. Fundamentalna Motywacja - Emocje, wartości i relacje, czyli o tym jak odnosisz się do swojego życia oraz jak ono Cię dotyka i porusza.

- Fundamentalna Relacja z Życiem i Fundamentalna Wartość
- Teoria Emocji i Wartości
- umiejętna "praca" z fazami żałoby i głębokiego smutku
- schemat powstawania depresji wg Analizy Egzystencjalnej
- 3 wzorce powstawania depresji
- Superwizja z języku Analizy Egzystencjalnej
- praca własna uczestników nad swoimi emocjami

PROWADZĄCA: Ewa Polak

09:00 - 15:00
III Fundamentalna Motywacja - dwa dni

III. Fundamentalna Motywacja - Gdzie jest Twoje silne centrum, czyli o "Osobie” i tożsamości człowieka oraz o istocie stawiania granic.

- PEA personalna Analiza Osobowa, technika Analizy Egzystencjalnej
- zaburzenia osobowości
- wolność bycia sobą
- namierzanie swojej osoby
- wartość własna
- praca superwizyjna w języku Analizy Egzystencjalnej
- praca własna uczestników nad swoim Silnym Centrum

PROWADZĄCA: Ewa Polak

09:00 - 15:00
IV Fundamentalna Motywacja Analizy Egzystencjalnej - (dwa dni)

IV. Fundamentalna Motywacja - "Kiedy zbliżamy się do pytania o Sens" oraz "Szanse i pułapki uzależnionego stanu umysłu".

- Kiedy pytanie o sens ma sens
- błędne koło/fiksacja w uzależnieniach
- "złożenie egzystencjalne" (modelowane na PEA)
- omówienie UTRATY JA w związku z deficytami w poszczególnych Fundamentalnych Motywacjach
- praca superwizyjna w języku Analizy Egzystencjalnej
- praca własna uczestników nad swoim tendencjami do uzależnień

PROWADZĄCA: Ewa Polak

09:00 - 15:00
DZIEŃ I - Aby relacja była wartością. Relacyjny Gestalt w pracy z klientem.

1. Wartość relacji w procesie wspierania klienta.
- Jak budować relację pomocową.
- W jaki sposób konstruować sojusz pomocowy.
- Relacja Ja - To, relacja JA - Ty.
- Inkluzja w procesie wspierania Klienta.
2. Relacja ucieleśniona
- praca z ciałem w relacji pomocowej
- ugruntowanie w kontakcie z Klientem
- spożytkowanie osobistego rezonansu w relacji
- budowanie doświadczenia rozwijającego samoświadomość klienta

PROWADZĄCY: Łukasz Krawętkowski

09:00 - 15:00
DZIEŃ II

3. Techniki Gestaltu Relacyjnego we współpracy z Klientem
- dialog egzystencjalny
- "gorące krzesło"
- "dwa krzesła"
- monodrama
- "pęknięte koło"
- psychodrama
4. Praca z oporem w relacji współpracy.
5. Kontakt-Kontrakt-Relacja - trening umiejętności praktycznych.

PROWADZĄCY: Łukasz Krawętkowski

09:00 - 15:00
DZIEŃ 1. Duchowość w Logoterapii.

Duchowość w Logoterapii:
- nieświadomość duchowa wg. V. Frankla
- religijność egzystencjalna, religijność humanistyczna oraz duchowość indywidualna jako alternatywy
- neurobiologia i socjobiologia, a życie duchowe człowieka
- zaburzenia o charakterze religijnym - nerwica eklezjogenna, fanatyzm religijny
- duchowość w procesie wychowania człowieka

PROWADZĄCY: Jakub Mikołajczak

09:00 - 15:00
DZIEŃ 2. Duchowość w Logoterapii i ZAKOŃCZENIE ROCZNEGO PROCESU GRUPY

Duchowość w Logoterapii:
- obraz Boga/Religii a osobista historia rodzinna
- specyfika pracy z osobami religijnymi
- dialog o religii - odkrywanie własnych lęków i uprzedzeń

12:00 - 15:00 ZAKOŃCZENIE:

"Egzystencjalny Zwrot" - zakończenie rocznego procesu grupy i wzajemne informacje zwrotne.

PROWADZĄCY: Jakub Mikołajczak i Ewa Polak